Begroting 2017 : de minister onthult ambitieuze plannen

In Archief by robert

Recent onthulde de minister van Financiën een ambitieus plan om de Belgische vennootschapsbelasting te verlagen van 33,99% naar 20%. De minister wil mee op de kar springen van een internationale tendens van dalende tarieven. De minister wil ook de deelnemingsvrijstelling voor vennootschappen verruimen tot 100% (naar Nederlands voorbeeld).

De invoering van dit verlaagde tarief dient budgetneutraal te gebeuren. Een substantiële verlaging van het tarief kan dus enkel worden ingevoerd samen met compenserende maatregelen. Dit betekent dus een verhoging van andere belastingen, het schrappen van bepaalde aftrekken of nieuwe besparingen aan overheidszijde. Naar verluid bevat een ‘onderhandelingsnota’ van de minister een aantal pistes om de verlaging van de vennootschapsbelasting te financieren. Daarop zouden de onder meer de volgende maatregelen terug te vinden zijn:

– Afschaffing van de notionele interestaftrek voor vennootschappen (een aftrek voor het eigen vermogen van de vennootschap);
– Een verdere verhoging van de belasting op dividenden (van 27% naar 30%);
– Invoering van een verruimde aanmerkelijk belangheffing voor particulieren (naar Nederlands voorbeeld);
– Aanscherpen van de regels voor de aftrek van beroepskosten;

Voorlopig is het afwachten of een politiek akkoord kan worden gevonden. Wordt uiteraard vervolgd…