Schumackernorm geldt voor gezinsinkomen, Rechtbank Breda 10 juni 2011

In Archief by robert

Door te opteren voor de fictieve binnenlandse belastingplicht kan in Nederland hypotheekrente in verband met de woning in België in aftrek gebracht. In de zaak Renneberg heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat een niet-inwoner van Nederland ook zonder de keuzeregeling deze hypotheekrente in aftrek kan brengen, mits het nagenoeg volledige (90% of meer) belastbare inkomen in Nederland verdiend wordt (de zogeheten Schumackernorm). De vraag die in deze procedure aan de orde kwam of daarbij het gezinsinkomen bepalend is of slechts het inkomen van één van de partners.
Concreet ging het om een man die in Duitsland woonde en in 2007 in loondienst werkte in Nederland. Zijn loon bedroeg daar ruim € 55.000. Zijn echtgenote was werkzaam in Duitsland en verdiende daar een inkomen van ruim € 25.000. De man wilde, zonder gebruik te maken van de keuzeregeling, de hypotheekrente van de woning in aftrek brengen in Nederland, omdat hij (nagenoeg) zijn volledige inkomen verdiende in Nederland. De Rechtbank was het hier echter niet mee eens, omdat gekeken moest worden naar het gezinsinkomen. Omdat het inkomen van man en vrouw gezamenlijk niet voor tenminste 90% in Nederland werd verdiend, kon de man zonder gebruik van de keuzeregeling de hypotheekrente niet in aftrek brengen.

hits=2= / id=1815=