Meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting

In Archief by robert

Aan de regeling van meerwaarden op aandelen die gerealiseerd worden door particulieren vallen voorlopig geen wijzigingen te noteren.

Aan de vrijstelling van meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting is echter wel gesleuteld. De bestaande vrijstelling zal voortaan nog slechts worden toegekend mits de aandelen door de vennootschap minstens één jaar werden aangehouden. Indien de realisatie gedurende het eerste jaar na hun verwerving plaatsvindt, dan wordt de meerwaarde voortaan belast aan een afzonderlijk tarief van 25%, nog te verhogen met 3% crisisbelasting, wat resulteert in een totale belasting van 25,75%. Minwaarden blijven principieel niet aftrekbaar. Voor tradingvennootschappen wordt een bijzondere regeling ingevoerd.

De nieuwe regeling geldt in principe vanaf aanslagjaar 2013, waarbij er een bijzondere regeling geldt voor vennootschappen waarvan het boekjaar werd afgesloten vóór 6 april 2012.
hits=2= / id=1909=