De Europese Erfrechtverordening gestemd

In Archief by robert

Op donderdag 7 juni ll. keurde de Europese Raad de Europese Erfrechtverordening goed. Voor de civielrechtelijke planning van Nederbelgen is deze nieuwe regelgeving van het grootste belang. De Verordening zal pas binnen drie jaar van toepassing zijn, maar het is aangewezen thans reeds desgewenst toepassing te maken van een rechtskeuze voor Nederlands recht. De Nederbelg die nu een testament maakt naar Nederlands recht en vervolgens wilsongeschikt wordt, zal ingeval van overlijden na het van toepassing worden van de Verordening, alle voordelen van de Verordening kunnen benutten.hits=8= / id=2056=