Betwisting

In Archief by robert

Betekent dit nu dat de weduwe en de kinderen (die in Nederland wonen) onmiddellijk verder kunnen handelen met de gelden van de nalatenschap?
Het antwoord op deze vraag is negatief. De bank zal immers een bewijs vragen dat zij hiertoe gerechtigd zijn. Er kan immers altijd een testament opduiken waarin iemand anders als algemeen legataris is aangeduid. Indien de bank dan aan de verkeerde betaald heeft, dan zal ze twee maal moeten betalen, of zoals men zegt: “Qui paie mal, paie deux fois” (“wie verkeerd betaalt, betaalt twee keer”). De bank zal daarom een ‘akte van bekendheid’ vragen, opgemaakt door een notaris, of een ‘erfrechtverklaring’, opgemaakt door de ontvanger van de successierechten. In een dergelijk attest staat dan de identiteit van de erfgenamen.
Indien er dus betwisting is over wie wat krijgt (men noemt dat de ‘devolutie’ van de nalatenschap), kan het wel eens lang duren vooraleer een dergelijk attest afgeleverd kan worden. In tussentijd blijven de rekeningen geblokkeerd, ook deze op naam van de langstlevende echtgenote.  De wetgever heeft wel voorzien dat de bank een bedrag tot maximum van 5.000 euro kan vrijgeven aan de langstlevende echtgenote, maar daarmee komt men niet ver in de huidige tijd natuurlijk.Conclusie
De verplichte borgstelling is afgeschaft voor erfgenamen die in Nederland wonen. Dit is een stap vooruit. Dit betekent niet dat de erfgenamen direct kunnen beschikken over de nalatenschap: hiertoe zal een ‘akte van bekendheid’ of een ‘erfrechtverklaring’ gevraagd worden door de bank. Bij betwisting inzake de devolutie kan ook dit geruime tijd in beslag nemen en blijven de rekeningen dus geblokkeerd.

hits=1= / id=1914=