Herroeping van schenking en testament wegens ondankbaarheid

In Archief by robert

Inzake herroeping van een schenking wegens ondankbaarheid kan de schenker, na het overlijden van de begiftigde, de herroeping vorderen tegen de erfgenamen van de begiftigde. De termijn van één jaar waarbinnen de erfgenamen van de schenker de vordering kunnen instellen, loopt thans niet noodzakelijk te rekenen vanaf de dag van het misdrijf.
Ook inzake herroeping van uiterste wilsbeschikkingen loopt de termijn voor de erfgenamen thans niet noodzakelijk te rekenen vanaf de dag van het misdrijf.
hits=1= / id=1481=