Nieuwe fiscale regularisatie gedeeltelijk in werking

In Archief by robert

Het contactpunt regularisaties, dat sinds 2005 was ondergebracht bij de federale Dienst Voorafgaande Beslissingen (hierna DBV) is opnieuw klaar om regularisatie-aangiften te ontvangen. De nieuwe formulieren kunnen worden teruggevonden op de website van het contactpunt (zie: http://www.ruling.be/nl/downloads/fiscale-regularisatie ). Het contactpunt is als enige bevoegd om spontane aangiften te ontvangen. Ook wie in het verleden slechts gedeeltelijk heeft geregulariseerd kan opnieuw een regularisatie-aangifte indienen.

Berouwvolle belastingplichtigen kunnen opnieuw aangifte doen van niet tijdig aangegeven inkomsten en verjaarde kapitalen. De nieuwe regeling biedt fiscale en strafrechtelijke zekerheid. Het valt te verwachten dat het contactpunt binnenkort een Frequently Asked Questions (FAQ) lijst zal publiceren in verband met praktische vragen of onduidelijkheden. In de wettekst is een zware bewijslast opgenomen voor de aangever. Het is voorlopig onduidelijk hoe het contactpunt daarmee zal omgaan in de praktijk. De tarieven zullen tussen nu en 2020 jaarlijks stijgen. Vanaf 1 januari 2017 zijn de tarieven als volgt: voor de niet-verjaarde inkomsten stijgt het tarief van het normale tarief verhoogd 20 procentpunten naar een verhoging met 22 procentpunten, voor de verjaarde kapitalen stijgt het tarief van 36% naar 37%.

Op heden kunnen enkel dossiers worden ingediend die louter federale belastingen betreffen en dus geen (al dan niet verjaarde) successie. De federale overheid zou nu toch kunnen rekenen op de medewerking van alle regio’s. Voor de rechtzetting van Vlaamse erfbelasting zou een aparte wettekst in voorbereiding zijn. Met Brussel en Wallonië worden samenwerkingsakkoorden onderhandeld.