Vrijstelling van exit-heffing bij zetelverplaatsing in België uitgebreid

In Archief by robert

Niet alleen Nederland kent een belastingheffing over stille reserves bij zetelverplaatsing van een vennootschap (ook wel exit-heffing genoemd). Ook België kent een dergelijke regeling. Er wordt in België bij een zetelverplaatsing alleen geen belastbare liquidatie verondersteld, indien het een zogeheten Europese vennootschap betreft, die haar zetel naar een andere lidstaat van de Europese Unie verplaatst. De belastingheffing blijft daarbij enkel achterwege voor die vermogensbestanddelen die onderdeel uitmaken van een vaste inrichting in België.
De Europese Commissie heeft diverse landen, waaronder Nederland en België verzocht, de wetgeving rondom zo’n exit-heffing te versoepelen. België gaat haar wetgeving nu zodanig aanpassen dat –vanaf 1 januari 2011- er geen exit-heffing optreedt, indien een Belgische vennootschap (dus niet beperkt tot een Europese vennootschap), haar zetel verplaatst naar een andere lidstaat van de Europese Unie. De voorwaarde dat de vrijstelling alleen vermogensbestanddelen betreft die deel uitmaken van een vaste inrichting in België blijft echter bestaan. Het is dan ook zeer de vraag of deze versoepeling voldoende zal zijn om de Europese Commissie tevreden te stellen.
hits=0= / id=1791=