Verjaring inzake tekortschatting van buitenlandse goederen

In Archief by robert

Het Europese Hof van Justitie heeft België recent veroordeeld voor schending van het vrij verkeer van kapitaal. Het wetboek der successierechten voorziet immers in een verschillende verjaringstermijn voor de betwisting van de waardering van aandelen van een vennootschap met zetel van werkelijke leiding in België en aandelen van een vennootschap met zetel van werkelijke leiding in een andere lidstaat. De vordering tot vaststelling van een onderwaardering van de aandelen van de eerste categorie verjaart na 2 jaar. De waardering van de andere aandelen kan daarentegen nog 10 jaar na het overlijden door de administratie worden betwist. In het arrest ‘Halley’ van 15 september 2011 heeft het Europese Hof geoordeeld dat deze regeling strijdig is met het vrij verkeer van kapitaal.
hits=0= / id=1845=