Hervorming kindregelingen

In Archief by robert

Op dit moment bestaan er in Nederland elf verschillende kindregelingen. Er wordt voorgesteld deze elf regelingen terug te brengen tot nog maar vier kindregelingen. De regelingen die zouden overblijven zijn:
– De kinderbijslag
– Het kindgebonden budget (een tegemoetkoming voor ouders met een lager inkomen)
– De combinatiekorting (extra heffingskorting voor de minst verdienende van twee werkende ouders).
– Kinderopvangtoeslag (tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang)

Een aantal nu nog bestaande regelingen, zoals de alleenstaande-ouderkorting, de ouderschapsverlofkorting en de aftrek voor levensonderhoud van kinderen zouden komen te vervallen.

hits=142= / id=3500=