Waar woont een zieke die in het buitenland wordt behandeld?

In Archief by robert

Hoewel een trieste situatie, gaat het in deze zaak om een belangrijk punt. De situatie was als volgt.
Een Ier woont in Ierland en gaat in 2002 naar Duitsland. Daar wordt hij zo ziek, dat hij daar behandeld moet worden en niet meer terug naar Ierland vervoerd kan worden. Bij zijn verzorging in Duitsland neemt de Ierse Health Service Executive (HSE) de kosten van de behandeling op zich. Dit loopt door tot in 2011. De Ier is dan nog steeds in Duitsland voor behandeling, maar de HSE stelt zich op het standpunt dat de zieke intussen in Duitsland woonachtig is en niet langer in Ierland. De vraag is dus of de woonplaats is verschoven. Het HvJ EU geeft aan dat de Ierse rechter dit uiteindelijk moet vaststellen. Maar het Europese Hof zegt ook dat het niet zo is dat door het enkele langere verblijf door ziekte zijn woonplaats automatisch Duitsland is geworden. In beginsel is de aanwezigheid in Duitsland niet meer dan een verblijf en blijft zijn woonland Ierland. Dit wordt pas anders als het middelpunt van zijn levensbelangen verschuift naar Duitsland. Daarbij is ook van belang wat de “wil” van de zieke is/ zou zijn.
HvJ EU, 5 juni 2014

hits=47= / id=3662=