SMSParking moet toch parkeergegevens afgeven aan Belastingdienst

In Archief by robert

De Belastingdienst scherpt de controle van personen met een auto van de zaak verder aan. Het gaat daarbij vooral om de groep werknemers die een auto van de zaak heeft, maar aan de Belastingdienst heeft doorgegeven de auto voor minder dan 500 kilometer per jaar privé te gebruiken. In dat geval hoeft er namelijk geen bijtelling te worden toegepast. De Belastingdienst gaat er namelijk van uit dat er hier toch wel een aantal bij zijn die de grens van 500 kilometer overschrijden. Om dit te kunnen controleren worden al enkele jaren controles uitgevoerd bij pretparken en meubelboulevards.
Een nieuw idee van de Belastingdienst was om de aanbieders van parkeren via de smartfone te verplichten om alle parkeergegevens met kenteken door te geven aan de belastingdienst. Hiermee kan een verdere controle plaatsvinden.

SMSParking BV vond dit verzoek veel te ver gaan en ging tegen het verzoek in bezwaar en beroep. De redenering is dat er een te grof middel (het aanleveren van grote hoeveelheden privacygevoelige informatie) wordt ingezet ten opzichte van het doel (controle van de bijtelling). In eerste instantie heeft de Rechtbank SMSParking ook gelijk gegeven. In hoger beroep echter geeft het Hof de Belastingdienst weer gelijk. Het is op dit moment nog niet bekend of er cassatie bij de Hoge Raad wordt aangetekend. Gezien het principiële punt (informatie verzamelen door de overheid ten opzichte van privacy voor de burger) zou dat welkom zijn

Hof ‘s-Hertogenbosch, 19 augustus 2014

hits=40= / id=3661=