Inkomsten van in Engeland wonende DGA terecht.

In Archief by robert

Belanghebbende houdt de aandelen in een B.V. en ontvangt hieruit salaris. In zijn IB-aangiften geeft hij geen Nederlands inkomen aan, omdat hij in Engeland woont. Uit informatie die de Nederlandse belastingdienst uit Engeland ontvangt, blijkt dat de man de inkomsten uit de B.V. ook niet in Engeland heeft aangegeven. Tevens blijkt daaruit dat de man zijn werkzaamheden voor de B.V. voornamelijk in Nederland heeft verricht. De rechtbank oordeelt vervolgens de man zijn dienstbetrekking voor de B.V. in Nederland heeft uitgeoefend en dat deze inkomsten in Nederland belast zijn.
Rechtbank ’s-Gravenhage 6 juli 2011

hits=0= / id=1760=