Grondwettelijk Hof vernietigt fiscaal gunsttarief voor Belgische spaarboekjes

In Archief by robert

In een arrest van 23 januari 2014 heeft het Belgisch Grondwettelijk Hof het gunsttarief voor gereglementeerde spaardeposito’s vernietigd (arrest nr. 7/2014). Voor de rente op Belgische gereglementeerde spaardeposito’s geldt een vrijstelling tot een bedrag van 1.990 euro per persoon, boven dat bedrag geldt een gunstig tarief van 15% op de rente. Het gewone tarief op rente bedraagt sinds 1 januari 2013 25%. Het Grondwettelijk Hof heeft enkel het gunsttarief vernietigd, maar heeft zich niet uitgesproken over de vrijstelling. De Minister van Financiën liet al weten alles in het werk te zullen stellen om het gunsttarief volledig te behouden.
Eerder, op 6 juni 2013, had het EU Hof van Justitie deze regeling ook al veroordeeld wegens strijdigheid met het vrij dienstenverkeer. Momenteel komt nog steeds enkel de rente op ‘Belgische’ gereglementeerde deposito’s in aanmerking komen voor de vrijstelling. De regering had aangekondigd om de regeling op korte termijn EU-conform te maken. Na het recente arrest van het Grondwettelijk Hof dient de regeling echter op verschillende vlakken te worden gerepareerd.

hits=298= / id=3473=