Registratie van een onrechtstreekse schenking na het overlijden van de schenker

In Archief by robert

Op een bankgift door de schenker gedaan binnen de drie jaar voor zijn overlijden, zijn door de begiftigde successierechten verschuldigd (art. 7 W.Succ.). De begiftigde kan aan die successierechten ontsnappen door vóór het overlijden van de schenker het schriftelijk bewijs van die bankgift ter registratie aan te bieden en de registratierechten te betalen (3% of 7% in Vlaanderen). Daarentegen belet de registratie van de schenking na het overlijden van de schenker de toepassing van art. 7 W.Succ. niet (Gent 3 januari 2012).hits=1= / id=1474=