Nieuw feit omdat emigratie niet tijdig was doorgegeven, Hof ’s-Hertogenbosch 4 maart 2011

In Archief by robert

De belanghebbende in deze procedure verkoopt eind 2004 aanmerkelijk belangaandelen. Sinds 2003 woont hij in het buitenland. Echter hij staat tot maart 2004 ingeschreven in Nederland en vanaf mei 2006 in het buitenland. De inspecteur wil in eerste instantie de aanmerkelijk belangwinst belasten in 2004. Nadat belanghebbende daartegen bezwaar heeft gemaakt, omdat hij zegt al in 2003 geëmigreerd te zijn, legt de inspecteur voor het jaar 2003 een conserverende aanslag op in het kader van zijn emigratie voor zijn aanmerkelijk belangaandelen. Volgens belanghebbende is dat laatste echter niet mogelijk, omdat de inspecteur naar zijn mening niet over het daarvoor benodigde nieuw feit beschikt.
Volgens het Hof heeft belanghebbende echter geen gelijk. Belangrijk daarbij is belanghebbende in 2003 een aangifte heeft ingediend alsof hij in Nederland woonde en niet heeft aangegeven dat hij geëmigreerd is. Ook heeft belanghebbende niet om een emigratiebiljet verzocht én was van belang dat belanghebbende in 2003 nog stond ingeschreven in Nederland.
hits=1= / id=1803=