Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over monumentenaftrek

In Archief by robert

De Nederlandse belastingwetgeving kent een faciliteit voor eigenaren van een monumentenpand. Deze faciliteit heeft als doel te stimuleren dat de eigenaren monumentenpanden in goede staat van onderhoud houden. Deze regeling is zo vormgegeven dat eigenaren de kosten die worden gemaakt aan onderhoud voor een monumentenpand voor 80% kunnen aftrekken van de belasting. Daardoor betaalt de overheid flink mee aan de relatief hoge onderhoudskosten voor een monumentenpand. De belangrijkste eis in de wet is dat het monumentenpand moet zijn aangewezen als monument in de zin van de Monumentenwet.


En onder de Monumentenwet kunnen alleen in Nederland gelegen monumenten worden aangewezen. Een eigenaar van een Belgisch kasteel heeft hiertegen geprocedeerd. De Hoge Raad is er niet zeker van of deze regeling strijdig is met Europees recht en stelt vragen aan het Europese Hof van Justitie. De antwoorden van het Hof zullen duidelijk maken of Nederland haar wetgeving zal moeten gaan aanpassen.

hits=147= / id=3104=