Programmawet gepubliceerd

In Archief by robert

In het vorige nummer werd aangekondigd dat een nieuwe programmawet in de maak was. Deze wet werd inmiddels gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In de wet wordt verduidelijkt dat de verkorte aangiftetermijnen van toepassing zullen zijn op nalatenschappen die openvallen vanaf 1 augustus 2012.hits=8= / id=2055=