Wie is verantwoordelijk voor het doorgeven van een adreswijziging in het buitenland?

In Archief by robert

Hoge Raad 16 januari 2015 tegenover de Conclusie van de Advocaat-Generaal IJzerman 15 december 2014

De Belastingdienst verstuurt veel post: de uitnodiging voor de aangifte inkomstenbelasting, de belastingaanslagen en vragenbrieven worden bijvoorbeeld allemaal met de post verstuurd. Binnen Nederland zijn de systemen van de Belastingdienst gekoppeld aan die van de gemeentelijke administratie. Bij een verhuizing weet de Belastingdienst dus waar een belastingplichtige is gaan wonen.

Bij een verhuizing naar het buitenland of een verhuizing in het buitenland is dat anders. In dat geval krijgt de Nederlandse Belastingdienst niet automatisch te horen waar een belastingplichtige is gaan wonen. Hoe komt de post dan op de juiste plek terecht?

In de zaak van de Hoge Raad was een inwoner van Nederland verhuisd naar Zwitserland. De Belastingdienst was op de hoogte van zijn nieuwe adres in Zwitserland. Enige tijd later verhuisde dezelfde persoon binnen Zwitserland naar een ander adres. Hij geeft dit door bij zijn aangifte inkomstenbelasting, waarbij hij gebruik maakt van een aangifteprogramma van een commerciële partij (dus niet van de programma’s van de Belastingdienst zelf). De programma’s die door commerciële partijen worden aangeboden zijn getest door de Belastingdienst en goed bevonden.

In de zaak waarin de Advocaat-Generaal een Conclusie heeft geschreven, ging het om een verhuizing naar België, waarbij er vervolgens sprake was van een doorverhuizing binnen België. Hier was de verhuizing binnen België niet doorgegeven bij de aangifte inkomstenbelasting, maar is het nieuwe adres wel bij de Belastingdienst terechtgekomen via de loonadministratie van de werkgever (het nieuwe adres stond op de loonbelastingkaart die aan de Belastingdienst wordt gestuurd). Er is echter niet expliciet op het nieuwe adres gewezen.

In de zaak van de Hoge Raad (Zwitserland) krijgt de belastingplichtige gelijk. Hij mag met professionele software op de aangegeven plaats in de aangifte een wijziging van adres doorgeven. Hij hoeft niet verplicht gebruik te maken van het formulier dat op de website van de Belastingdienst is opgenomen.

De Advocaat-Generaal (verhuizing binnen België) komt tot de conclusie dat de Belastingdienst niet verplicht is om via de loonadministratie van een werkgever na te gaan of er sprake is van een verhuizing. Als de Hoge Raad de Conclusie volgt, zal de belastingplichtige deze zaak gaan verliezen.

De (voorlopige) conclusie is dan ook dat bij een verhuizing in het buitenland het in eerste instantie aan de belastingplichtige is om de Belastingdienst het nieuwe adres door te geven. De Belastingdienst kan niet verplichten op welke manier dit moet gebeuren, maar de belastingplichtige moet wel zoveel zorg besteden aan het doorgeven van de adreswijziging dat de Belastingdienst in redelijkheid van de wijziging op de hoogte zal zijn gesteld.

hits=100= / id=3815=