Afschaffing agglomeratiebelasting en forfaitaire gewestbelasting

In Archief by robert

In het kader van de fiscale hervorming zullen allereerst de Brusselse agglomeratiebelasting van 1% en de forfaitaire gewestbelasting worden afgeschaft.hits=46= / id=3671=