Brief staatssecretaris van Financiën 7 september / belastingplan

In Archief by robert

Voor 2012 worden er een viertal maatregelen voorgesteld:
Er komt een salarisnorm van ruim € 50.000. De huidige toets voor schaarse, specifieke deskundigheid vervalt daarmee.
Ingekomen werknemers die woonachtig zijn binnen een straal van 150 kilometer van de Nederlandse grens worden uitgesloten. Dit betekent onder meer dat ingekomen werknemers uit de grensstreek niet meer in aanmerking komen. Deze grens lijkt overigens in strijd met Europese regelgeving.
De regeling kent al een maximale periode van 10 jaar. Perioden van eerder verblijf en tewerkstelling in Nederland worden hierop in mindering gebracht. Deze terugblikperiode is nu 10 à 15 jaar en wordt verruimd tot 25 jaar. Dit betekent praktisch het einde van de regeling voor terugkerende Nederlanders.
De regeling zal worden opengesteld voor buitenlandse promovendi, die na hun promotie in Nederland ook in Nederland blijven werken. Voor deze groep geldt een lagere salarisnorm.
Op basis van overgangsrecht blijven afgegeven beschikkingen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen in beginsel maximaal vijf jaar van toepassing.

hits=0= / id=1768=