Verdere uitleg over UBO-register in Nederland

In Archief by robert

In opvolging van Europese regelgeving is ook Nederland een UBO-register aan het voorbereiden. Vanaf medio 2017 moet dit register in werking treden. In dit register zullen de uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners) van entiteiten worden opgenomen. Hiervan zal doorgaans sprake zijn bij een belang van tenminste 25%. Als er geen belang van 25% kan worden gevonden zal doorgaans een bestuurder als UBO worden aangemerkt. De Minister van Financiën heeft enige verdere uitleg gegeven.

Zo zal Nederland voor het UBO-register in eerste instantie uitgaan van de entiteiten die opgenomen horen te worden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hieronder vallen bijvoorbeeld Bv’s, stichtingen en vof’s. Echter, eenmanszaken en publiekrechtelijke rechtspersonen horen wel in het Handelsregister, maar zullen niet in het UBO-register worden opgenomen. Voor eenmanszaken is dat begrijpelijk. Wie belanghebbende is bij een eenmanszaak volgt immers al uit het Handelsregister.

Verder wordt aangegeven dat fondsen voor gemene rekening, die nu nog niet hoeven te worden ingeschreven in het Handelsregister, mogelijk ook zullen worden opgenomen in het UBO-register. Hierover moet nog een definitieve beslissing worden genomen.

Als aangesloten wordt bij de entiteiten die ook in het Handelsregister zijn opgenomen, kan dat ook gevolgen hebben voor niet-Nederlandse entiteiten. Buitenlandse entiteiten, zoals Limiteds, moeten namelijk ook in het Nederlandse Handelsregister worden ingeschreven op het moment dat ze een vestiging of onderneming in Nederland hebben. Het is goed mogelijk dat het UBO-register ook voor deze entiteiten gevolgen zal hebben.

Daarnaast wordt toegelicht dat de Nederlandse wetgeving de express trust en soortgelijke trustfiguren niet kent. Het is daarom op dit moment niet het plan om trusts in het Nederlands UBO-register op te gaan nemen.

Een lijst met de uiteindelijk wel en niet in het UBO-register op te nemen entiteiten volgt nog bij het uiteindelijke wetsvoorstel.

De Europese regelgeving maakt het mogelijk om het UBO-register meer of minder openbaar te maken. Nederland heeft ervoor gekozen om een relatief openbaar UBO-register te maken. Hoewel dat niet betekent dat iedereen hier zomaar inzage in zal krijgen, maakt dit de kans wel groter dat informatie omtrent personen en hun vermogen relatief makkelijk bekend kan worden. Het ligt daarom voor de hand dat UBO’s op zoek zullen gaan naar mogelijkheden om dit inzicht te beperken. Dit zal uit hoofde van de privacy en de eigen veiligheid zijn. Een mogelijkheid lijkt te zijn om gebruik te gaan maken van een trust. Zo kent het Curaçaose recht al geruime tijd een Nederlandstalige versie van de trust. De kans is groot dat de Curaçaose trust snel populairder gaat worden.