Drastische terugschroeving van de federale belastingvermindering voor energiebesparende investeringen

In Archief by robert

In de media is deze maatregel reeds uitvoerig aan bod gekomen. Gezien de grote impact van deze wijzigingen willen wij u er in deze nieuwsbrief ook nog even attent op maken.
De belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in de privéwoning en voor de bouw of de aankoop van een passiefhuis verdwijnen – met uitzondering van de vermindering voor dakisolatie – volledig vanaf dit jaar. Er zijn wel overgangsbepalingen voorzien voor de belastingplichtigen die zijn plannen voor dergelijke investeringen al geconcretiseerd had vóór de aankondiging van de begrotingsmaatregelen.

Verdwijnen van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven
Vanaf 1 januari 2012 verdwijnen de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven op het onderhoud en de vervanging van een stookolieketel, de plaatsing van dubbele beglazing, thermostatische kranen of een kamerthermostaat en een energie-audit, de installatie van zonnepanelen, boiler of warmtepomp. Enkel nog de belastingvermindering voor dakisolatie blijft overeind. En zelfs voor dakisolatie wordt het voordeel kleiner, aangezien maar 30% (in plaats van 40% tot en met inkomstenjaar 2011) van de kostprijs meer in aanmerking komt voor de belastingvermindering. Bovendien kan het niet benutte deel van de belastingvermindering niet meer worden overgedragen naar de drie volgende jaren.

Overgangsmaatregel
De uitgaven voor contracten die vóór 28 november 2011 werden ondertekend, zullen nog de belastingvermindering kunnen genieten indien de uitgave effectief in de loop van 2012 wordt betaald. Dat wil zeggen dat betalingen in 2012 voor een nieuwe stookketel, dubbel glas, energie-audit, zonnepanelen, warmtepomp, enz. nog altijd recht geven op een belastingvermindering aan het tarief van 40% en met de mogelijkheid van overdracht naar de drie volgende jaren als het contract met de aannemer ten laatste op 27 november 2011 werd getekend en de investering betaald is in de loop van 2012. Betalingen die gebeuren in 2013 genieten dit voordeel niet meer!
De overgangsmaatregel geldt ook voor dakisolatie. De oude maatregel (40% van de kostprijs komt voor belastingvermindering in aanmerking) is van toepassing op contracten gesloten vóór 28 november 2011. De uitgaven voor contracten gesloten na voormelde datum worden aan de nieuwe strengere regeling onderworpen (slecht 30% van de kostprijs).

Geen belastingvermindering meer voor passiefhuizen
De belastingvermindering voor passiefhuizen en lage- en nulenergiewoningen verdwijnt ook vanaf dit jaar. Eveneens werd voor deze belastingvermindering een overgangsbepaling voorzien.

Kleiner voordeel voor de groene lening
Voor de interesten op bestaande leningen kan slechts 30% (i.p.v. voorheen 40%) van de interesten recht geven op een belastingvermindering. Het stelsel van de groene leningen liep af op 31 december 2011, waardoor geen nieuwe leningen meer in aanmerking komen voor het fiscale voordeel. Dit was de bedoeling van bij de invoering van het stelsel.

Vennootschap
Voor diegenen die ook actief zijn via een (eigen) vennootschap en het onroerend goed beroepsmatig gebruiken, kan overwogen worden om energiebesparende werken door de vennootschap te laten betalen. De verhoogde investeringsaftrek van 13,5% is immers behouden gebleven.
hits=1= / id=2040=