Volmacht en wilsongeschiktheid van de lastgever

In Archief by robert

Het Comité voor Studie en Wetgeving van het Belgische Notariaat (dit is een “denktank” in de schoot van de Federatie van Belgische notarissen) besliste op 10 september ll. dat de loutere wilsongeschiktheid van de lastgever (dit is zonder dat de lastgever onder een beschermingsstatuut wordt geplaatst) de door hem verstrekte volmacht niet doet vervallen. De volmacht mag dus verder worden gebruikt. Dit is vooral handig in het raam van een in extremis-successieplanning die wordt voorbereid. Aldus kunnen echtgenoten aan elkaar volmacht geven om later een schenking aan de kinderen te doen, ook wanneer één van hen niet langer in staat is om dat zelf te doen. Hetzelfde geldt voor het inlassen van een sterfhuisclausule bij volmacht.

hits=28= / id=1843=