Conclusie Advocaat-Generaal Hoge Raad 19 augustus 2011: inhouding dividendbelasting op dividend voor Antilliaanse N.V. niet in strijd met EG-recht

In Archief by robert

Meerdere Nederbelgen hebben in het verleden een structuur over de Antillen opgezet. Indien een Antilliaanse holding dividend ontvangt van een Nederlandse dochtervennootschap, dient hierover op basis van de BRK (soort belastingverdrag tussen Nederland en de Antillen) 8,3% dividendbelasting ingehouden te worden. Meerdere vennootschappen hebben hiertegen bezwaar aangetekend, omdat deze heffing volgens hen in strijd zou zijn met het EG-recht. De Advocaat-Generaal oordeelt echter dat dit niet het geval is. In dit soort situaties kan geen beroep op vrijheid van vestiging en/of kapitaalverkeer worden gedaan.
hits=0= / id=1766=