Algemene heffingskorting door belastingdienst teruggevorderd

In Archief by robert

Hof ’s-Hertogenbosch heeft zich op 25 juni uitgesproken over de al dan niet gerechtvaardigde terugvordering door de Nederlandse belastingdienst van de algemene heffingskorting. Het betrof een Nederlandse, die in 2002 in België woonachtig was en geen eigen inkomsten had. Ze verzocht om uitbetaling van de algemene heffingskorting, welke ook werd uitbetaald. Later vorderde de belastingdienst dit bedrag weer terug, nadat was gebleken dat de partner in dat jaar in Nederland geen inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen was verschuldigd. Volgens het Hof is dit gerechtvaardigd, ondanks eerdere, andere uitlatingen van een medewerker van de belastingdienst.
hits=1= / id=1713=