geen verhuisboedelvrijstelling BPM.

In Archief by robert

Ook in deze procedure is de woonplaats aan de orde. Iemand die vanuit het buitenland naar Nederland verhuist kan met een beroep op de verhuisboedelvrijstelling een auto zonder BPM invoeren in Nederland. Belanghebbende werkte als promovendus bij een Nederlandse universiteit en heeft in het kader van de samenwerking met een Duitse instelling gedurende een jaar ook werkzaamheden in Duitsland verricht. In die periode heeft hij zich ingeschreven in Duitsland, maar zijn dienstverband met de universiteit is in stand gebleven. In Duitsland koopt hij een auto en bij terugkeer doet hij in Nederland een beroep op de verhuisboedelvrijstelling. Het Hof oordeelt echter dat het verblijf in Duitsland tijdelijk is bedoeld en dat de normale verblijfplaats dus steeds in Nederland is gebleven. Aan de eis dat belanghebbende zijn normale verblijfplaats heeft overgebracht is daarom niet voldaan en de vrijstelling is niet van toepassing.
Hof ’s-Hertogenbosch 8 april 2011

hits=0= / id=1761=