Kiezen voor NL erfrecht

In Archief by robert

Op 13 maart 2012 keurde het Europese Parlement het voorstel voor een Europese erfrechtverordening goed. Deze verordening zal een kleine revolutie in het internationale erfrecht betekenen.

De belangrijkste nieuwigheid is dat toekomstige erflaters rechtskeuze zullen kunnen doen voor het erfrecht van de staat waarvan zij op het tijdstip van de rechtskeuze of op het tijdstip van het overlijden de nationaliteit bezitten. Concreet betekent dit dat alle Nederbelgen, die hun Nederlandse nationaliteit hebben behouden, voortaan kunnen kiezen voor de toepassing van de Nederlandse erfwet op hun nalatenschap. Deze rechtskeuze is bovendien volmaakt, wat wil zeggen dat ook alle dwingende bepalingen van het Belgische erfrecht, en onder meer die inzake de erfrechtelijke reserve (legitieme portie), terzijde kunnen worden geschoven.

Nederbelgen zullen derhalve kunnen ontsnappen aan de Belgische reserve van de langstlevende echtgenoot (helft van de nalatenschap in vruchtgebruik), aan de uitgebreide reserve van de kinderen in erfgoederen, enz.

Voldoende redenen om desgewenst een nieuw Nederlands testament op te maken.

hits=1929= / id=3091=