Tijdelijk privégebruik en volledige aftrek van voorbelasting

In Archief by robert

Tot het bedrijfsvermogen van belanghebbende behoort een loods. Een jaar na aankoop van de loods wordt de zolderverdieping van de loods verbouwd om voor bewoning te kunnen gebruiken. Na de verbouwing wordt de zolderverdieping twee jaar bewoond en daarna weer voor bedrijfsdoeleinden gebruikt te worden.
Belanghebbende heeft de BTW op de verbouwingskosten volledig in aftrek gebracht. De inspecteur is het hier niet mee eens en heft de BTW na die ziet op twee dakkapellen en een portaal.

Volgens het Gerechtshof Leeuwarden is de bovengenoemde BTW niet als voorbelasting in aftrek te brengen omdat de aanpassingen niet voor belaste handelingen zijn gebruikt. Belanghebbende gaat hiertegen in beroep.
Na vragen te hebben gesteld aan het Hof van Justitie EU heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het Gerechtshof van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan. Bij duurzame aanpassingen is er sprake van afzonderlijke investeringsgoederen. Hiervoor geldt dat een belastingplichtige die tijdelijk een deel van een bedrijfspand voor privé gebruikt recht heeft op aftrek van voorbelasting op kosten die gemaakt zijn om aan dat gebouw duurzame aanpassingen te verrichten.
Hoge Raad, 12 juli 2013

hits=1229= / id=3312=