Moet Nederland de in België verschuldigde gemeentelijke belastingen verrekenen?, Hoge Raad

In Archief by robert

Dit is een vraag die vele inwoners van België met in Nederland belastbaar inkomen bezighoudt. Waar gaat het om? Het in Nederland verdiende salaris is normaliter belast in Nederland. Daarnaast is men, sinds het nieuwe belastingverdrag van 2003, in België gemeentelijke belastingen verschuldigd over ditzelfde inkomen. Dit voelt voor velen als dubbele belasting en de gedachte is dat Nederland hiervoor een verrekening zou moeten verlenen.
De Hoge Raad heeft zich op 29 oktober 2010 over een dergelijke kwestie uitgelaten. Het ging daarbij om iemand die sinds augustus 2002 in België woont en pensioenuitkeringen ontvangt. Bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting houdt de Nederlandse belastingdienst geen rekening met de hierover in België verschuldigde gemeentelijke opcentiemen. Na eerst Rechtbank Breda en daarna Hof ’s-Hertogenbosch is nu ook de Hoge Raad van mening dat geen sprake is van dubbele belasting en dat Nederland dus ook geen verrekening hoeft te geven. De Hoge Raad sluit aan bij de redenering van het Hof dat sprake is van een dispariteit en niet van een door het EG-verdrag verboden belemmering of discriminatie.
hits=0= / id=1754=