Hypotheekrenteaftrek bij kort werken in Nederland

In Archief by robert

De Nederlandse hypotheekrenteaftrek en de keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen is in beweging. Zo is er onlangs bepaald dat personen die minimaal 90% van hun (verzamel)inkomen in Nederland verdienen, recht hebben op de hypotheekrenteaftrek zonder de (meeste) nadelen die daaraan verbonden zijn. Voor hen gelden de inhaal- en sanctieregeling bijvoorbeeld niet.
In deze zaak betreft een heel korte dienstbetrekking in Nederland van een inwoner van Duitsland. In de drie maanden dat deze belastingplichtige in Nederland werkt, verdient hij zijn inkomen in Nederland. Na afloop van deze drie maanden, vertrekt hij naar de Verenigde Staten waar hij ook gaat werken. Deze belastingplichtige heeft dus niet het hele jaar in Nederland gewerkt en daarom op jaarbasis niet voldaan aan de 90%-eis. Ook had hij niet gekozen voor de fictief binnenlandse belastingplicht. Toch komt de Advocaat-Generaal tot de conclusie dat deze belastingplichtige recht moet hebben op de aftrekposten, waaronder de hypotheekrenteaftrek. Dat de werkzaamheden slechts korte tijd duurden, maakt daarvoor niet uit. In die (korte) periode werd wel voldaan aan de eis dat hij zijn inkomen in Nederland verdiende en in zijn woonstaat daarom niet in staat was zijn aftrekposten te gelde te maken.

Het lijkt er daarom sterk op dat de rechtspraak waaruit de 90%-eis is voortgekomen nog niet aan het einde van de ontwikkelingen is. Er lijken meer en ruimere mogelijkheden te komen voor toepassing van de hypotheekrenteaftrek, zonder de meeste nadelen. Het woord is nu aan de Hoge Raad.
Conclusie A-G Niessen, 6 maart 2013

hits=129= / id=3141=