Wetsvoorstel versobering pensioenopbouw

In Archief by robert

De Staatssecretaris van Financiën heeft bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot versobering van de pensioenopbouw ingediend. Dit wetsvoorstel gaat er vanuit dat bij een dienstverband van 40 jaar maximaal een ouderdomspensioen kan worden bereikt van 70% van het gemiddeld pensioengevend inkomen. Het pensioengevend inkomen bedraagt hierbij maximaal € 100.000.
Voor pensioen op basis van het middelloon wordt een maximum opbouwpercentage gehanteerd van 1,75% per dienstjaar. Voor pensioen op van het eindloon bedraagt het maximum opbouwpercentage 1,55% per dienstjaar. De maximum opbouw voor het partner- en wezenpensioen wordt overeenkomstig gewijzigd. Jaarlijks zal er indexatie van pensioen plaatsvinden.
Het is de bedoeling van de Staatssecretaris dat de nieuwe wet op 1 januari 2014 in werking zal treden waarbij de meeste wijzigingen per 1 januari 2015 of 1 januari 2016 zullen plaatsvinden

hits=124= / id=3131=