Gehuurde kamer in Nederland leidt tot VAR-verklaring, Hoge Raad 25 februari 2011

In Archief by robert

Sinds enige jaren kan een opdrachtgever vooraf zekerheid krijgen over de fiscale kwalificatie van de werkzaamheden die iemand voor hem verricht voor de loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Bij de inspecteur kan dan een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) gevraagd worden. Indien een dergelijke verklaring is afgegeven, hoeft de opdrachtgever geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen.
De belastingdienst wil echter nog wel eens moeilijk doen als een VAR-verklaring door een niet-inwoner van Nederland aangevraagd wordt. Hof ‘s-Hertogenbosch had zich op 7 mei 2010 uitgelaten over een situatie van een inwoner van België die in Nederland werk­zaamheden als ziekenverzorgster verrichtte, omdat ze in Ne­derland niet over een vaste inrichting zou beschikken. Het Gerechtshof oordeelde dat het belastingverdrag met België voor belastingheffing van winst uit onderneming geen vaste inrich­ting vereist, maar een -minder omvattende – vaste basis. Omdat zo’n vaste basis in de vorm van een kamer bij familie aanwezig is en zij daarom winst uit onderneming geniet in Nederland, kan zij in Nederland ook om een VAR-verklaring verzoeken. De Hoge Raad heeft deze uitspraak nu bevestigd.
De staatssecretaris heeft overigens in een brief van 18 juni 2010 al laten weten dat ook niet-inwoners van Nederland een VAR-verklaring kunnen aanvragen. Dit geldt ook als de niet-inwoner inkomen uit Nederland geniet dat in Nederland niet belast is.
hits=0= / id=1918=