Voorwaarden vermindering pensioen in eigen beheer

In Archief by robert

De Staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uitgebracht waarin de voorwaarden zijn opgenomen voor het verminderen van pensioen in eigen beheer zonder dat dit gezien wordt als een belaste vorm van prijsgeven van de aanspraak. Het gaat hierbij om de situatie waarin de vermogenspositie van de pensioenvennootschap op de ingangsdatum van het pensioen onvoldoende is om de aangegane pensioenverplichting na te komen.
Eenmalig wordt een vermindering van de pensioenaanspraken toegestaan zonder toepassing van een fiscale sanctie mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. Zo moet de dekkingsgraad 75% of lager zijn en moet het gaan om reële ondernemings- en beleggingsverliezen waardoor er een onderdekking is ontstaan.
Het besluit van de Staatssecretaris werkt terug tot en met 1 januari 2013 

hits=135= / id=3127=