Geld niet meer geblokkeerd na overlijden

In Archief by robert

Bij een sterfgeval werden alle rekeningen van de betrokkene en van zijn of haar (huwelijks-) partner geblokkeerd. Dat leidde vooral bij een onverwacht overlijden soms tot schrijnende situaties, waarbij nabestaanden wekenlang geen geld hebben om boodschappen te doen of rekeningen te betalen. Vanaf begin september worden bankrekeningen na een sterfgeval niet meer geblokkeerd. Met de nieuwe regeling kunnen echtgenoten en wettelijk samenwonenden na het overlijden van hun partner beschikken over de helft van wat er op bankrekeningen staat. Daarbij wordt een maximumbedrag van 5.000 euro voorzien. Het geld kan dienen voor dagelijkse uitgaven en kan als voorschot worden beschouwd bij de verdeling van de nalatenschap.
De 5.000 euro kan wel in kleine stukjes afgehaald worden, ook bij meer dan één bank. Maar het maximumbedrag overschrijden of meer dan de helft afhalen van wat er op de rekeningen staat, is niet aan te raden. Daar zijn immers sancties aan verbonden. De banken kunnen ook niet verwittigen dat het maximumbedrag wordt overschreden. Het geld mag immers zonder een attest of een akte van erfopvolging worden afgehaald. De notaris zal een eventuele overschrijding pas kunnen vaststellen bij de verdeling van de erfenis. Op dat ogenblik is het al te laat.
Het niet naleven van de beperkingen van de nieuwe wet kan verstrekkende gevolgen hebben. Zo verliest de langstlevende zijn of haar rechten op de som die boven het maximumbedrag is afgehaald en moeten die worden terugbetaald aan de andere erfgenamen. Bovendien kan hij of zij de nalatenschap niet meer verwerpen of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Hij of zij wordt dan automatisch erfgenaam, ook eventuele schulden worden dan meteen overgeërfd.
hits=1= / id=1652=