Feitelijke vestigingsplaats is gelegen in Nederland, Gerechtshof Arnhem 24 mei 2011

In Archief by robert

Een soortgelijke procedure was er voor Gerechtshof Arnhem. Volgens het Hof was het daarbij ook aan belanghebbende om aannemelijk te maken dat de plaats van werkelijke leiding van de vennootschap op Curaçao was gelegen. Belanghebbende heeft hiervoor feiten en omstandigheden aangevoerd. Deze waren volgens het Gerechtshof echter niet voldoende. Volgens het Hof gaf de aandeelhouder dan wel haar belastingadviseur vanuit Nederland niet onbelangrijke aanwijzingen en toestemmingen aan de directie op Curaçao en was bovendien de directie niet van alle belangrijke zaken op de hoogte. Daarbij speelde een rol dat de directie niets heeft ondernomen om de aflossingstermijn van een vordering op de aandeelhouder -die 72,6% van de totale activa besloeg- te bepalen dan wel te bereiken dat er zekerheden zouden worden afgegeven. Ofwel, ook hier was het oordeel van de Rechtbank dat de feitelijke vestigingsplaats niet is verplaatst maar in Nederland is gebleven.
hits=1= / id=1807=