Wederzijdse schenking tussen echtgenoten – schenkingsrecht

In Archief by robert

(voorafgaande besl. nr. 2011.260 van 6 september 2011)
Andermaal heeft de dienst voorafgaande beslissingen (DVA) beslist dat wanneer een onderhandse akte houdende bevestiging van de verwezenlijkte wederzijdse schenkingen van tegenwoordige goeden bij bankgift tussen echtgenoten ter registratie wordt aangeboden, er bij toepassing van artikel 14 W.Reg. slechts 3% schenkingsrecht is verschuldigd op de schenking die aanleiding geeft tot het hoogste recht (NederBelgischMagazine oktober 2011). Belangrijk is dat de DVA onderstreept dat het beding van conventionele terugkeer (bij vooroverlijden van de begiftigde gaan de aan deze begiftigde geschonken goederen terug naar de schenker) het wederzijds karakter van de schenkingen niet ondergraaft.

hits=1= / id=1878=