Hof vernietigt emigratieheffing dga

In Archief by robert

Het gerechtshof in Arnhem is van oordeel (12-9-2007) dat het Nederlandse systeem van de conserverende aanslag ten tijde dat deze werd opgelegd aan een emigrerende directeur-grootaandeelhouder (dga) onverenigbaar was met het gemeenschapsrecht. De opgelegde aanslag kan in zoverre niet in stand blijven. Het vonnis is van groot belang voor dga’s die vóór eind december 2004 zijn vertrokken naar het buitenland. …

Wijzigingen in de berekening van de zorgtoeslag

In Archief by robert

De woonlandfactor is ingevoerd om de kosten van de ZVW bijdragen in het buitenland t.o.v. de premies in Nederland in verhouding te brengen met het pakket van de in het woonland te verwachten zorg t.o.v. het Nederlandse pakket.Dat was niet goed geregeld in 2006, omdat de wet op de zorgtoeslag niet was aangepast op de invoering van de woonlandfactor. Men …

DGA per 1 januari 2008 uit de loonbelasting

In Archief by robert

Met ingang van 1 januari 2008 is de Nederlandse vennootschap, waar alleen de directeur-grootaandeelhouder in dienst is, niet meer inhoudingsplichtig voor de loonbelasting. Het loon wordt voortaan belast via (voorlopige) aanslagen in de inkomstenbelasting. Het is de bedoeling dat dit zorgt voor een behoorlijke administratieve lastenverlichting. Bent u DGA waarvoor deze regeling geldt? Dan is het noodzakelijk dat het wijzigingsformulier …

Hypotheekrente altijd in aftrek?

In Archief by robert

Een Nederlander die in 1993 naar België emigreerde, kocht een woning dat gefinancierd werd met een hypothecaire lening van een Nederlandse bank. Hij was in dienst van een Nederlandse gemeente. Hij heeft er altijd voor geijverd om zijn betaalde hypotheekrente en de huurwaarde van de eigen woning, in mindering te brengen op zijn Nederlandse arbeidsinkomsten. Pas met de invoering van …

Nederland in de tegenaanval met vrijgestelde vennootschap. Belgische DGA van een Nederlandse B.V. kan vrij van belasting beleggen

In Archief by robert

Zoals u in eerdere publicaties van het NederBelgischMagazine heeft gelezen, is België met haar notionele renteaftrek en haar verdrag met Hong Kong de internationale vennootschapsbelastingconcurrentie een slag voor geweest. België is voor het beleggen van internationaal vermogen en voor het investeren in Azië een zeer belangrijke speler geworden. Daar komt voor volgend jaar nog een tariefsverlaging voor de vennootschapsbelasting bij. …

Terugname van hypotheekrente-aftrek ?

In Archief by robert

Onlangs heeft de Hoge Raad verzocht aan het Europese Hof van Justitie om uitspraak te doen inzake een in België wonende ambtenaar die in de Nederlandse grensstreek werkzaam was. De zaak speelde onder de oude Nederlandse Wet op de inkomstenbelasting 1964. Het betrof een Nederlandse ambtenaar die met zijn vrouw naar België emigreerde. Hij wilde de rente ter zake van …

Betalen in alle Europese winkels

In Archief by robert

In 2013 verdwijnen de nationale bancontact/pinpas ten gunste van een Europees alternatief. Geld opnemen in het buitenland met uw bankpas is al een tijdje mogelijk. Maar niet iedere winkel in Europa accepteert een buitenlandse betaalpas. De EU wil dat iedereen overal met zijn betaalpas terecht kan onder dezelfde voorwaarden en kosten als nationaal. Vanaf 1 januari 2008 moeten alle EU …

Credit card en PIN-code

In Archief by robert

In bijna alle Europese landen gaan credit cardbetalingen tegenwoordig gepaard met het gebruik van een persoonlijke PIN-code. Dit is een gevolg van het veranderende Europese betaallandschap. Gaat u naar het buitenland, dan kunt u overal waar u uw creditcard gebruikt – in winkels, tankstations, hotels en restaurant – de vraag om uw PIN-code verwachten. In plaats van dat u betaalt …

Belgische politie gebruikt snelheidskijkers

In Archief by robert

De Belgische politie zet over enkele weken voor het eerst ‘snelheidskijkers’ in. Met deze speciale verrekijker kan de politie de snelheid van voertuigen (die naar hen toe rijden) meten. In Nederland gebruikt de politie deze techniek al enkele jaren. Opmerkelijk detail is dat deze snelheidskijkers in België (nog) niet gehomologeerd zijn. De resultaten mogen dus (nog) niet gebruikt worden als …

Leasing onder bankgeheim

In Archief by robert

Volgens het Hof van Cassatie vallen leasingmaatschappijen onder het bankgeheim. Dit is goed nieuws. De fiscus vroeg regelmatig gegevens op bij leasingmaatschappijen, om vervolgens af te leiden welke voordeel bepaalde belastingplichtigen deden met het lichten van opties en ging hen dan hierop te belasten. Wat is trouwens dit voordeel? Stel uw vennootschap least uw auto bij een leasingmaatschappij op vijf …

Huurcontract registreren

In Archief by robert

Vroeger konden de huurder en verhuurder vrij bepalen wie de verplichting op zich nam om het huurcontract te laten registreren. De nieuwe wet bepaalt dat de verhuurder altijd verplicht is om een huurcontract dat dient voor huisvesting (als hoofdverblijf, maar ook als tweede verblijf) te registreren binnen de twee maanden. Bij andere huurcontracten (huur garage, handelshuur, kantoorhuur) kan de verplichting …

BTW teruggave consumenten

In Archief by robert

U heeft het zeker al eens gezien in eigen land: een winkel met in de etalage de vermelding: Tax Free of Vat refund. Hier hebben toeristen buiten de EU de mogelijkheid de BTW op hun aankopen terug te vragen. Voor een Belgisch ingezetene is dit niet binnen de EU mogelijk maar wel voor aankopen buiten de EU: Kroatië 22% BTW, …

Met ingang 1 april geldt een nieuwe meldingsplicht voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, zelfstandigen en stagiairs. Het systeem heeft de naam Limosa meegekregen.

In Archief by robert

Met ingang 1 april geldt een nieuwe meldingsplicht voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, zelfstandigen en stagiairs. De meldingsplicht kadert in de doelstelling van de Belgische overheid om een beter beeld te krijgen van de “vreemde” tewerkstelling in België en erop toe te zien dat alle arbeidsvoorwaarden correct worden nageleefd. Het systeem heeft de naam Limosa meegekregen. De melding gebeurt …

Dubbele nationaliteit een feit vanaf 10 juni 2007. Exclusief interview met bevoegde minister laurette onkelinx

In Archief by robert

Na meer dan 25 jaar argumenteren achter de schermen zijn de Stichting Vlamingen in de Wereld en Union Francophone des Belges à l’Etranger heel erg opgetogen met het opheffen van de wet inzake het verlies van de Belgische nationaliteit bij het vrijwillig aannemen van een andere nationaliteit. Het dossier kwam in een stroomversnelling na een gemeenschappelijk seminarie op 9 mei …

Onderstaande berichten zijn vooral van toepassing op postactieven, die ingezetene van België zijn en die één of meerdere uitkeringen vanuit Nederland ontvangen.

In Archief by robert

Onjuiste jaaropgaven van pensioenfondsenTot op heden (begin mei 2007) ben ik bij geen enkele postactieve cliënt correcte jaaropgaven van uitkerende instanties tegengekomen. Het betreft uitkeringen van ondermeer SVB, UWV inzake WIA en prepensioenen en pensioenfondsen. Op deze jaaropgaven ontbreken vaak de ingehouden inkomensafhankelijke premie zorgverzekering, de inkomensafhankelijke premie AWBZ en de nominale premie Zorgverzekeringswet. Worden er al bedragen vermeld, dan …

Opgaaf Wereldinkomen

In Archief by robert

Onder de Verdragsgerechtigden leeft de vraag (i) op basis waarvan de Belastingdienst bevoegd is deze informatie te vragen en (ii) wat de eventuele consequenties zijn van het niet invullen van de opgaaf.De Belastingdienst Heerlen heeft onlangs aan veel Verdragsgerechtigden een formulier Opgaaf Wereldinkomen 2006 verzonden. Met dat formulier verzoekt de Belastingdienst de Verdragsgerechtigden om zowel het in 2006 genoten Nederlands …

Meldingspunt buitenlandse werknemers

In Archief by robert

Vanaf 1 april 2007 moeten buitenlandse (en dus ook Nederlandse) ondernemingen, organisaties, werknemers, zelfstandigen en stagiairs die in België werkzaamheden verrichten zich registreren in de Limosa databank: www.limosa.be. Door registratie krijgt men een meldingsbewijs L-1. Hiermee wil de Belgische overheid concurrentie-vervalsing en de toenemende druk op de Belgische solidariteitsmechanismen tegengaan, en dit met inachtneming van de Europese regels betreffende vrij …

Het hoogste recht is het hoogste onrecht, Frans Andriessen over de uitspraak Raad van State inzake de zorgverzekering

In Archief by robert

De Raad van State heeft eind april de door de Stichting Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (SNGB) aangespannen procedures tegen de toepassing van de nieuwe Zorgverzekeringswet op gepensioneerden in het buitenland niet-ontvankelijk verklaard. Voormalig minister van Financiën Frans Andriessen zet zich als voorzitter van de SNGB belangeloos in voor vele tienduizenden landgenoten. We zochten hem op in Brussel en vroegen …

Een vergelijkend onderzoek naar een aantal sociale tegemoetkomingen in de Benelux

In Archief by robert

De individuele benadering versus gezinspolitiek België is hét beloofde land als het gaat over sociale voorzieningen voor het gezin. Dat zijn niet de woorden van een doorgaans zeer ‘voluntaristische’ premier Verhofstadt, maar van vakbondsman Ger Essers. Als geen ander is de Nederlands-Limburgse FNV’er, bijna einde loopbaan, gepokt en gemazeld in grensoverschrijdend werken en wonen. Nederlanders komen in België wonen met …

Nederland zal Belgische opcentiemen niet vergoeden

In Archief by robert

Rechtbank Breda heeft uitspraak gedaan over de vraag of Nederland de Belgische aanvullende gemeentebelasting en aanvullende agglomeratiebelasting (hierna: opcentiemen) moet vergoeden voor mensen die in België wonen en in Nederland werken. Rechtbank Breda is duidelijk en zegt: nee. Bestaande regelingen De uitspraak van rechtbank Breda lijkt wellicht logisch. Echter, indien u bedenkt dat Nederland een compensatieregeling kent voor mensen die …

Opgaaf Wereldinkomen. Hoe in te vullen?

In Archief by robert

In het artikel ‘Opgaaf Wereldinkomen. Wat nu?’ (maart 2007, blz 60) hebben wij het een en ander toegelicht over het formulier opgaaf wereldinkomen. Het formulier is verstuurd door de Nederlandse Belastingdienst aan mensen die in het buitenland wonen en die een zorg- of kinderopvangtoeslag ontvingen of een (premievervangende) bijdrage betaalden aan het College voor Zorgverzekeringen. De toeslagen en de bijdrage …

Tegemoetkoming kinderopvang 2007

In Archief by robert

De laatste jaren kende Nederland verschillende regelingen voor kinderopvang, waarbij enkel officiële Nederlandse kinderdagverblijven geaccepteerd werden. De kosten bij zo’n instelling waren vaak bijna even hoog als het salaris wat men verdiende, met als gevolg dat nagenoeg niemand dit kon of wilde betalen, tenzij de werkgever in de kosten bijdroeg. In de praktijk waren het vooral werknemers bij overheid en …

Zorg-Zorgen. Komkommertijd: “spoed” een rekbaar begrip

In Archief by robert

Nadat op 19 december de pleidooien voor de Raad van State inzake het keuzerecht werden gehouden, heerst er stilte. Ofschoon er een uitspraak in deze “spoedprocedure” werd toegezegd per 30 januari, kondigde de Raad rond die datum aan dat de uitspraak nog maximaal zes weken op zich zou laten wachten. Dat zou dus uiterlijk 13 maart moeten zijn. Tevens liet …

Spaartegoeden in Nederland en de Nederlandse en Belgische fiscus

In Archief by robert

Spaartegoeden hoeft u als ingezetene van België niet aan te geven op uw Nederlands aangiftebiljet. Inkomsten uit vermogen, onroerend goed uitgezonderd, zijn namelijk belast in het woonland, dus België. Met ingang van augustus 2005 geeft Nederland aan België door, wat in België woonachtige burgers in Nederland aan rente ontvangen hebben. Mogelijkerwijs verkeert u in de veronderstelling, dat u niets aan …

De fiscale woonplaats van voetbaltrainer Guus Hiddink. Fiscale dwaling van de rechter of fiscale fraude van Hiddink?

In Archief by robert

De rechtbank ‘s-Hertogenbosch heeft voetbaltrainer Guus Hiddink eind februari veroordeeld voor het doen van een onjuiste belastingaangifte over de periode van 1 januari 2003 tot en met 26 augustus 2003. Zijn straf bestaat uit een geldboete van 45.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. De rechtbank nam bij het bepalen van de straf in aanmerking dat Hiddink aanvankelijk …

Vrijstelling successierechten gezinswoning

In Archief by robert

Per 1 januari 2007 is er in Vlaanderen een vrijstelling van successierechten op de gezinswoning ingevoerd. In het vorige nummer van het NederBelgischMagazine heeft de heer mr. E. Kwakernaak hierover een artikel geschreven. In aansluiting hierop zullen wij in het onderliggende artikel ingaan op de voorwaarden voor en de voordelen van de toepassing van de vrijstelling van successierechten op de …

Sinds 2006 is er de basisverzekering, waarin de meeste ziektekosten gedekt zijn.

In Archief by robert

Aanvullende verzekeringen op vrijwillige basis dekken de minder voorkomende klachten, behandelingen en kosten, zoals lenzen en brillen.Via de belastingaanslag betaalt de overheid mee. Wanneer u kosten krijgt, die onder de “overige buitengewone lasten” vallen, levert dit een besparing op van circa 40% en voor de hogere inkomens 50%.Vallen de kosten onder de “specifieke uitgaven”, dan is de belastingbesparing zelfs hoger. …

Jaaropgave 2006

In Archief by robert

Iedereen die inkomsten uit arbeid of uitkering in Nederland geniet, ontvangt in januari 2007 van elke werkgever of uitkerende instantie een jaaropgave. In Nederland is er, in tegenstelling tot België, een grote vrijheid van boekhoudkundige regels. Zo hoeft de reiskostenvergoeding – in Nederland voor de werkgever aftrekbaar en voor de werknemer onbelast – niet op de jaaropgave te staan.In tegenstelling …

Gepensioneerden ontvangen vaak te weinig AOW

In Archief by robert

De SVB (Sociale Verzekerings Bank) keert uw pensioen uit en houdt ziekenfondspremie, zorgpremie en loonheffing in. In deze loonheffing zit voor 2006 uitsluitend AWBZ-premie. U heeft ook recht op het AWBZ-deel van de algemene heffingskorting. Bij navraag blijkt uit een schriftelijk antwoord: “Het SVB houdt in opdracht van het CVZ (College Voor Zorgverzekeraars) geen rekening met het AWBZ-deel van de …

Dreigbrieven van het Vlaams Zorgfonds

In Archief by robert

Het Vlaams Zorgfonds heeft recentelijk een reeks dreigbrieven uitgevaardigd aan nagenoeg alle NederBelgen en Belgische Grensarbeiders, als zouden zij verzuimd hebben vanaf 2001 de verschuldigde premies te betalen. Het is een soort beperkte AWBZ-verzekering en de premies bedragen € 25 per jaar. Deze premies hoeft u niet te betalen, wanneer u in Nederland werkzaam was en verzekerd via het ziekenfonds …

Wonen in België en werken in Nederland

In Archief by robert

Buitengewone lasten Sinds 2006 is er de basisverzekering, waarin de meeste ziektekosten gedekt zijn. Aanvullende verzekeringen op vrijwillige basis dekken de minder voorkomende klachten, behandelingen en kosten, bijvoorbeeld brillen, contactlenzen, tandartskosten. Via de belastingaanslag betaalt de Nederlandse overheid mee. Wanneer u kosten krijgt, die onder de “overige buitengewone lasten” vallen, levert dit een besparing op van circa 40% en voor …

Nieuwe Pensioenwet in Nederland. Pensioen in Internationaal verband

In Archief by robert

Per 1 januari 2007 veranderde de Nederlandse pensioenwetgeving. Deze verandering is van invloed op bestaande of toekomstige pensioenregeling van mensen die in België wonen en in Nederland werken. De in Nederland nieuw ingevoerde Pensioenwet heeft een verandering met zich meegebracht waardoor er ongemerkt, wanneer er niets zou worden ondernomen, een gunstige pensioen optie zou kunnen komen te vervallen. Verstrekkende gevolgenOp …

Strafrechtelijke procedure dat draait om het begrip woonplaats. Hiddink Nederbelg of niet?

In Archief by robert

Op 30 januari 2007 is de opzienbarende rechtzaak begonnen tegen Guus Hiddink. Guus Hiddink wordt door het openbaar ministerie verweten bewust een foute aangifte te hebben ingediend waardoor de Nederlandse fiscus voor € 1.586.000 zou zijn benadeeld.. Hiddink zegt in 2002 en 2003 in België te hebben gewoond terwijl, de fiscus en openbaar ministerie vinden dat hij in Nederland heeft …