Afschaffing Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

In Seminars by robert

Nederland kent veel zelfstandigen. Deze zelfstandigen, ook wel zzp’ers genoemd, zijn niet in dienstbetrekking werkzaam en worden daardoor op een aantal punten anders behandeld dan werknemers. Zo hebben zelfstandigen in beginsel geen ontslagbescherming en zijn ze niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit maakt zzp’ers flexibele en soms ook goedkope krachten en vandaar dat bedrijven zzp’ers graag inhuren, met name voor klussen met een bepaalde tijdstermijn.

Voor een bedrijf dat een zzp’er inhuurt is het wel belangrijk zeker te weten dat het een zelfstandige inhuurt. Zo niet, dan moet het bedrijf alsnog loonbelasting en premies afdragen. Om die onzekerheid op te lossen vroeg het bedrijf de zzp’er om een zogenoemde VAR-verklaring. Dit was een verklaring van de belastingdienst waarin een oordeel werd gegeven over de situatie van de zzp’er. Zo kon het bedrijf bepalen of ze verplicht was om loonheffingen in te houden of niet. De verantwoordelijkheid voor een juiste VAR lag bij de zzp’er en niet bij het bedrijf dat de zzp’er inhuurde. Met een VAR had een bedrijf van te voren zekerheid hoe de situatie moest worden gezien en welke verplichtingen het bedrijf had ten opzichte van de zzp’er.

Omdat de regeling met de VAR niet altijd perfect werkte, moest er een nieuwe regeling komen. Deze regeling is inmiddels aangenomen en de nieuwe regeling zal waarschijnlijk per 1 mei 2016 in werking treden. Vanaf dat moment komen alle VAR-verklaringen te vervallen. Voortaan zal er worden gewerkt met modelovereenkomsten. Deze overeenkomsten kunnen aan de belastingdienst worden voorgelegd en die zal dan een oordeel vormen of er sprake is van een dienstbetrekking of niet. Zowel het bedrijf als de zelfstandige zijn er dan verantwoordelijk voor dat de feiten ook overeenkomen met de inhoud van de overeenkomst. De verantwoordelijkheid wordt onder de nieuwe regeling dus gedragen door beide partijen en niet alleen door de zzp’er.

De belastingdienst zal beoordeelde modelovereenkomsten publiceren op internet zodat iedereen daarvan gebruik kan maken. Ook zal worden aangegeven waar de belastingdienst met name op let bij de beoordeling of er sprake is van een dienstbetrekking of een zelfstandige.