Verkeersboetes opsparen is niet meer mogelijk na bilateraal akkoord

In Berichtenby robert

Een bewaker van het Van der Valk-hotel in Duiven merkt dat de deur van een Belgische auto op het parkeerterrein niet dicht was. Voor alle zekerheid waarschuwde hij de politie. De opgeroepen agenten wilden zeker zijn dat er niet ingebroken was in de wagen. Bij hun onderzoek ging het alarm van de wagen af en werd de Belgische eigenaar gealarmeerd. Maar toen die zich bij de agenten meldde, wachtte hem een onaangename verrassing. De Belg had immers nog meerdere boetes uit de voorbije jaren open staan en de agenten eisten dat hij de som van zo’n 300 euro onmiddellijk zou betalen. Dit opsparen van verkeersboetes in het buitenland is vanaf 1 juni niet meer mogelijk.

Akkoord tussen Frankrijk en België

België en Frankrijk zijn belangrijke transitlanden met verhoudingsgewijs veel buitenlandse bestuurders. Beide landen waren dan ook grote pleitbezorgers van een richtlijn om de grensoverschrijdende uitwisseling in Europa mogelijk te maken van identificatiegegevens van overtreders die één van de acht voornaamste verkeersovertredingen begaan, namelijk snelheidsovertredingen, rijden door een rood licht, rijden onder invloed van alcohol, drugs, geen gordel dragen, geen helm dragen, rijden op een verboden rijstrook of gebruik van de gsm aan het stuur.
De richtlijn 2015/413/EU is daarvan het resultaat; deze richtlijn geldt voor alle EU-lidstaten en vervangt de richtlijn 2011/82/EU, die in werking trad op 7 november 2013. Voordien hadden Frankrijk en België al een bilateraal akkoord gesloten dat in werking trad op 30 juni 2012.
De mobiliteitsorganisatie Touring waarschuwt Belgische toeristen die op vakantie gaan naar Frankrijk voor meer snelheidscontroles. De Franse overheid zal dit jaar meer dan honderd semi-mobiele radars of super-flitspalen inzetten. Daarnaast komen er 100 nieuwe anonieme politiewagens met mobiele flitsers, bij de 280 die vorig jaar al werden ingezet. “Daarnaast zal Frankrijk gebruik maken van 3.500 valse radars om bestuurders te sensibiliseren. Ook komen er 500 vaste radars die in beide richtingen kunnen flitsen. Deze komen bovenop de 3.600 bestaande vaste flitspalen”, aldus de mobiliteitsorganisatie tegen

Nederland en België

Nederlanders zouden overigens verantwoordelijk zijn voor bijna een op de drie verkeersovertredingen die buitenlanders in België begaan. Geïnspireerd op het bilateraal akkoord met Frankrijk, hebben Nederland en België een soortgelijk bilateraal akkoord ondertekend op 25 april 2013. Nu het ratificatieproces in beide landen is doorlopen, kan dit verdrag in werking treden op 1 juni 2016. Net zoals voor Frankrijk, maakt dit verdrag geautomatiseerde grensoverschrijdende gegevensuitwisseling met Nederland mogelijk voor alle mogelijke verkeersovertredingen, zodat Nederlanders niet langer onbestraft overtredingen kunnen begaan in België en vice versa. Het bilateraal akkoord is uitsluitend van toepassing op verkeersovertredingen die vanaf 1 juni 2016 worden gepleegd.

Belgisch ingezetene

Concreet betekent dit dat de Nederlandse autoriteiten vanaf 1 juni 2016 de databank van de DIV online en automatisch kunnen bevragen om identificatiegegevens te verkrijgen van Belgen die in Nederland eender welke verkeersovertreding begaan, zoals het niet betalen van parkeergeld, het niet respecteren van de voorrangsregels of nog het niet in orde zijn met de keuring of inschrijving van het voertuig. In dat geval ontvangt de Belgische overtreder de aanmaning om de boete te betalen rechtstreeks van de Nederlandse autoriteiten en dit in de taal van het inschrijvingsdocument van het voertuig. Dit garandeert dat Belgen wiens voertuig in het Frans of Duits is ingeschreven, vanuit Nederland zullen worden aangeschreven in het Frans respectievelijk Duits.

Nederlands ingezetene

Uiteraard geldt dit principe ook omgekeerd voor Nederlandse overtreders die in ons land een overtreding begaan; de Belgische politie of gemeentelijke parkeerbedrijven die een protocol met de DIV hebben afgesloten kunnen de gegevens van de Nederlandse overtreders online en automatisch opvragen en hun rechtstreeks aanmanen tot betaling van de boete.
Als je als Nederlander je auto fout parkeert in België, ontkom je dus vanaf 1 juni niet meer aan je boete. In theorie althans, want België kampt met een grote achterstand met het afhandelen van parkeerovertredingen. Het effectief opsturen van de boetes zal weinig problemen opleveren, verwacht een advocaat bij Intona in Gent, maar de Belgische Justitie zit met een zeer grote achterstand, zowel in uitvoering, betekening en opvolging. Er is een verjaringstermijn en ik vrees dat men vaak niet tijdig overgaat tot dagvaarding.

www.bnr.nl
Mobilit.belgium.be
www.hln.be