Investeerders in e-commerce distributie laten Vlaanderen links liggen

In Berichtenby robert

Vlaanderen is minder attractief dan Wallonië en Zuid-Nederland voor investeerders in e-commerce distributiecentra. Dat blijkt uit een onderzoek van VIL. ‘We zijn de boot aan het missen’. Ondanks zijn goede logistieke infrastructuur scoort Vlaanderen bij internationale investeerders niet goed als ideale locatie om er een distributiecentrum voor e-commerce te vestigen.

Althans niet in vergelijking met de ons omringende landen en regio’s, en vooral dan Zuid- en West-Nederland en Wallonië. Dat is de directe concurrentie, zeg maar, van waaruit de Vlaamse markt ook kan bediend worden. Een en ander blijkt uit een studie die het Vlaams Instituut voor de Logistiek in het kader van zijn project ‘VIL 4 e-boost’ liet uitvoeren door het bureau PwC.

Globaal doet Vlaanderen het vrij goed volgens de studie: het staat op de zesde plaats van de 44 onderzochte regio’s als ‘ideale locatie voor Europese e-commerce distributiecentra’. Maar belangrijker is zijn positie ten opzichte van de omringende regio’s: dat veel online bestelde producten vanuit bijvoorbeeld magazijnen in Nederland aan huis worden bezorgd, is de Vlaamse distributiesector al langer een doorn in het oog. Zeker in de wetenschap dat de Vlaamse e-commercemarkt in 2013 met niet minder dan 20% groeide. Toch lieten de e-commercebedrijven Vlaanderen links liggen als locatie om hun e-fulfillment centra te vestigen.

VIL: “Een relatief groot aantal centra worden opgetrokken in onze buurlanden – bijvoorbeeld Coolblue in Tilburg, Zalando in Erfurt en Wehkamp in Zwolle – en dit ondanks onze centrale ligging en goed uitgebouwd logistiek netwerk.” Opvallend: zelfs Wallonië (op de 3de plaats) blijkt een aantrekkelijker locatie te zijn dan Vlaanderen (op de 5de plaats).

Wat weerhoudt e-commercebedrijven ervan hun distributie in Vlaanderen te vestigen? De voornaamste obstakels blijken de lage investeringsaantrekkelijkheid, de dichtgeslibde wegen, de onvoldoende beschikbaarheid van magazijnen en bouwgrond, de moeilijke werknemer/werkgever-relatie en de hoge arbeidskost te zijn. Onze regio kent, zo stelt VIL, ‘de hoogste arbeidskost van de regio’s in de top 6’.

Sterk staat Vlaanderen dan weer sterk met zijn distributie-infrastructuur (wegendichtheid en zeehavens), de aantrekkelijke huurprijs van magazijnen (maar er zijn er dus te weinig), de marktnabijheid en ook – toch wel verrassend – de hoge arbeidsflexibiliteit. Dit laatste blijkt terug te voeren te zijn naar de eenvoudige(re) ontslagprocedures in België.

Vlaanderen is de investeringsboot aan het missen, is de conclusie. Nochtans doet de aanhoudende groei in Europese e-commerce de vraag naar logistieke real estate stijgen. In 2012 was deze groei 20 procent, in 2013 10 procent. VIL wil met zijn cijferwerk in de hand de nodige aanbevelingen formuleren voor de beleidsmakers in Vlaanderen.

Achtergrond
Landen opgenomen in de studie: België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk, ingedeeld in 44 regio’s .

De 21 factoren werden gebundeld in 7 clusters: marktnabijheid, distributie-infrastructuur, arbeidsmarkt, operationele kosten, beschikbaarheid van magazijnen en land, competenties en investeringsklimaat.

Het is overigens de eerste keer dat dit specifiek voor e-commerce distributiecentra werd onderzocht. In geen van deze ‘e-locatiefactoren’ haalt dus Vlaanderen de sterkste score.

www.engineeringnet.be

hits=523=