Hoe de hoofdpijn van Belgen-Nederlanders-verschillen succesvol
omzetten naar een meerwaarde voor uw organisatie

Geweldig dat wij, in dit kleine Benelux, toch over zoveel culturele diversiteit beschikken. Hoe kunnen we die (nog) meer productief maken, dat is de uitdaging die we met u willen aangaan.
Cultuurverschil levert niet vanzelf meerwaarde. Soms is sprake van onbegrip, dat kan leiden tot wantrouwen. Dat moet beter, er is wat aan te doen!
In samenwerking met Paul Wouters, auteur van “Nederland – België” (2015), presenteren we een palet van interventies dat helpt hoofdpijn te vermijden en synergie te bereiken. Tientallen internationale ondernemingen profiteerden reeds van deze expertise.

“Als samenwerken tussen Belgen en Nederlanders binnen uw organisatie een belangrijk thema is, dan kom ik graag met u in contact”

De interventies variëren van kort en krachtig, zoals een interactieve presentatie, tot projectmatig en intensief, zoals een adviestraject. Vaak wordt geopteerd voor een workshop, al dan niet in het kader van een bedrijfsdag. Uitgangspunt van al de interventies is dat men er (ook) plezier aan moet beleven.
Paul Wouters

Paul Wouters
+32 (0)3 – 272 27 27
paul.wouters@nbu.be

Verschillen in cultuur kunnen leiden tot vooroordelen, tot werkconflicten

– “Samenwerken of zaken doen met Vlamingen gaat nooit snel. Er gaat veel tijd overheen en telkens veel bijeenkomsten”.
– “Nederlanders zijn altijd zo lang van stof, leggen alles zo expliciet uit. Je hoort weinig nieuws”.
– “Efficiënt communiceren via e-mail of sms, lukt niet met Vlamingen. Je krijgt nooit snel een reactie of een duidelijk antwoord”.
– “Met zo’n vlotte en overtuigende presentatie weet die Hollander zelfs koelkasten aan Eskimo’s te verkopen”.
– “Die Vlamingen zijn niet te vertrouwen. Zij komen afspraken niet na”.
– “Nederlanders doen altijd alsof ze het beter weten. Maar mijn nieuwe Nederlandse directeur wil de hele tijd weten hoe wij erover denken”.
– “Van die Vlamingen wordt je niet veel wijzer. Je komt er niet achter wat zij nu werkelijk denken”.
– “Onze Nederlandse collega’s zeggen altijd prima op schema te liggen tot de dag dat ze moeten opleveren”.
– “Je denkt dat je met een Belgische collega een afspraak hebt, maar dan moet hij het nog met zijn baas bespreken”.
– “Die Nederlanders lijken wel eens meer te praten dan te doen”.

Test uw kennis van BE-NL-verschillen op de werkvloer: klik hier

De resultaten van een groot onderzoek naar BE-NL-verschillen op de werkvloer: klik hier

Mijn interventies variëren van kort en krachtig tot projectmatig en intensief

Paul Wouters is een geboren leraar – hij schetst rustig, onderhoudend en inzichtelijk een referentiekader: waar gaat het over, als we het hebben over cultuurverschillen tussen België en Nederland?
Hij geeft wel vaker lezingen over dit onderwerp, steeds op een interactieve manier en met de nodige humor.
Paul Wouters is organisatieadviseur en derhalve goed geplaatst om desgewenst te interveniëren waar structurele organisatieproblemen een rol spelen, al dan niet in relatie tot Belgisch-Nederlandse samenwerking.
Het is voor deelnemers aan een workshop altijd leuk en verrassend om met elkaar aan kernkwadranten te werken, in het bijzonder wanneer men in ‘gemengde’ groepen kernkwadranten opstelt voor de ‘typische’ Belgische c.q. Nederlandse collega. Een kernkwadrant identificeert in onderlinge samenhang kernkwaliteiten, allergieën, valkuilen en uitdagingen. Deze exercitie is een ideale opstap naar de vraag hoe men elkaar kan helpen om het geheel sterker te maken.
Vaak vragen we deelnemers aan een workshop om op voorhand een survey in te vullen: tien situaties waarin ze steeds hun eigen keuze moeten aangeven én moeten invullen wat ze denken dat ‘de anderen’ zullen kiezen – Nederlanders als ze zelf Belg zijn en Belgen als ze zelf Nederlander zijn.
Op de workshop zelf is dit een ideaal middel om deelnemers te laten zien dat Belgen en Nederlanders inderdaad vaak andere keuzes maken, én om te illustreren dat men elkaar niet zo goed kent.
Kortom, het is een revelerend instrument – soms schokkend, soms hilarisch, altijd heel leerzaam.
Wanneer de locatie het toelaat – niet te ver van de bewoonde wereld – sturen we wel eens ‘gemengde’ groepjes op pad om indrukken te verzamelen over attitudes ten opzichte van Belgen, Nederlanders en hun onderlinge verhouding. Op één uur tijd moeten ze onderzoek doen en een korte presentatie van hun bevindingen voorbereiden.
Men vindt dit steeds zeer verrijkend en het levert altijd een bevestiging op van het aangeboden referentiekader; het geeft het wel ‘meer vlees op de botten’. Ondertussen is het ook een manier om in het expeditiegroepje elkaar beter te leren kennen.
Paul Wouters is de uitvinder van het ‘diner pensant’. Het is geen rocket science maar een mooie formule om met bijvoorbeeld een directieteam eens fundamenteel én plezierig van gedachten te wisselen. Het gaat om enkele culinaire gangen, telkens afgewisseld met een gedachtegang, die wordt ingeleid door de tafelvoorzitter of een speciale gast.
De ambiance schept een sfeer waarin veel gezegd en begrepen kan worden…
Op sommige bijeenkomsten is behoefte aan een ijsbreker. Een quiz, de Belgen ‘tegen’ de Nederlanders, is dan een prima middel: wat weten we eigenlijk van elkaar?
Mensen leren met elkaar het meest, zeker als het om samenwerken gaat, wanneer ze met elkaar iets moois proberen te realiseren. Bijvoorbeeld een heerlijke maaltijd op tafel brengen. In een kookatelier, in België of Nederland, kan zodoende praktijk en theorie dicht bij elkaar gebracht worden, met als besluit een onvergetelijk diner.
Vaak wil men een informatief en representatief aandenken meegeven aan de deelnemers. Dat kan met deze brochure, waar men aan de buitenkant een eigen stempel op kan drukken. Op verzoek sturen we u uiteraard graag het binnenwerk toe.

 • Opdrachten

  – Organisatieadvies
  – Managementvorming
  – Bestuur
  – Leiderschap en zingeving
  – Fusie en overnamebegeleiding

 • Diverse rollen

  – Trainer en coach
  – Spreker en dagvoorzitter
  – Adviseur en mentor
  – Columnist en schrijver
  – Lector en professor

 • Cliënten

  – Internationale bedrijven
  – Advieskantoren
  – Dienstverleners
  – KMO/MKB en Top100
  – Het hogere onderwijs
  – Overheden

Een aantal boeken van Paul Wouters

Paul Wouters: België-Nederland; verschil moet er zijn, (Lemniscaat, 2008) België-Nederland; verschil moet er zijn, (Lemniscaat, 2008)
Denkgereedschap, Paul Wouters Denkgereedschap 2.0 (Lemniscaat, 2010)
Paul Wouters: België-Nederland; met zulke buren heb je geen vrienden meer nodig, België-Nederland; met zulke buren heb je geen vrienden meer nodig, (Lemniscaat, 2015)