Euthanasie in Nederland, België en Oregon

In Berichten by robert

Sinds de invoering van de Nederlandse euthanasiewet in 2002 is het aantal meldingen bijna verdrievoudigd. In 2015 meldden artsen in Nederland 5516 gevallen van euthanasie of hulp bij zelfdoding. Een van deze meldingen kwam van de BES-eilanden. Bij 109 patiënten vormde dementie de grondslag van het lijden en bij 56 patiënten een psychiatrische aandoening. Hoewel het meldingspercentage van euthanasie door de jaren heen sterk toenam, is er nog steeds sprake van onderrapportage. In 1990 meldden artsen maar 18% van het aantal gevallen, in 2001 54% en in 2010 77%. Dit betekent dat 914 gevallen van euthanasie nog niet gemeld werden in 2010.

In België en in de Amerikaanse staat Oregon is euthanasie ook toegestaan. In Oregon gaat het om “assisted suicide” voor patiënten met een korte levensverwachting. Mensen die niet ziek zijn maar hun leven als voltooid zien komen niet in aanmerking. Door de jaren heen zijn in Oregon, België en in Nederland tot 2014 zowel de absolute als relatieve aantallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding toegenomen. In 2015 maakten artsen bij respectievelijk 4, 18 en 37 van de 1000 sterfgevallen melding van euthanasie of hulp bij zelfdoding. Deze cijfers komen overeen met de eerder in The Lancet gerapporteerde trend tot 2012. Opvallend is dat de overgrote meerderheid van de Belgische euthanasieën in Vlaanderen plaatsvindt. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het cultuurverschil tussen de Vlamingen en de Walen.

www.ntvg.nl