Vlamingen en ondernemerschap

In Berichten by robert

Van de bevraagde Vlamingen wil 9% binnen nu en drie jaar een nieuw bedrijf opstarten. De kloof tussen droom en daad blijft echter hoog. Dat is vooral te wijten aan faalangst en gebrek aan zelfvertrouwen. Opmerkelijk is ook dat wie effectief een bedrijf opstart, dat eerder doet vanuit noodzaak dan vanuit opportuniteit.

Naast opportuniteiten, vergt een bedrijf opstarten ook ‘will’ en ‘skill’. Volgens de veertiende editie van de Global Entrepeneurship Monitor is er in Vlaanderen een relatief gebrek aan ondernemerschapscultuur. Voor één op de twee bevraagden die goede opportuniteiten zien, is de angst om te mislukken een structurele rem op hun latent ondernemerschap. En slechts drie Vlamingen op tien (29%) hebben vertrouwen in hun eigen kennis en vaardigheden om een zaak op te starten, de laagste score in jaren.

Hoewel de helft van de Vlamingen (53%) ondernemerschap als een goede loopbaankeuze ziet, is de hoge status die ze succesvolle ondernemers toekennen (54%) lager dan in de referentielanden (68%). Over de afgelopen jaren blijkt die lage perceptie structureel aanwezig.

Wat innovatiegerichtheid betreft, scoort Vlaanderen lager dan gemiddeld. In 2011-2014 stelt 21% van de bevraagde starters zich innovatief op, in vergelijking met een gemiddelde van 33% in de referentielanden.

Wel is de internationale ingesteldheid van de Vlaming (30%) bij de hoogste in Europa. Vlaanderen is een kleine en open economie terwijl de taalbarrière met de direct omliggende landen miniem is.

www.dvo.be