Interreg Vlaanderen-Nederland

In Berichten by robert

De provincieraad van (Belgisch) Limburg heeft het samenwerkingsprogramma ‘Interreg Vlaanderen-Nederland’ voor de periode 2014-2020 officieel goedgekeurd. Dat is het voornaamste project met Nederland om de concurrentiekracht en duurzame ontwikkeling in het grensgebied te versterken en te bevorderen. Met de goedkeuring zal het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) de komende zeven jaar 152 miljoen euro investeren in Vlaams-Nederlandse projecten rond innovatie, energie, milieu en arbeidsmarkt

Interreg Vlaanderen-Nederland krijgt van Europa ruim 152 miljoen euro ter beschikking om tussen 2014 en 2020 te investeren in waardevolle, grensoverschrijdende projecten. Maar liefst 40 procent van het budget wordt voorbehouden voor onderzoek en innovatie. De thema’s energie en milieu krijgen elk 22 procent toebedeeld en er is 10 procent beschikbaar voor projecten rond arbeidsmarkt.

“De provincie voorziet nog eens 9,6 miljoen euro als aanvullende cofinanciering voor de projecten die binnen de nieuwe Interreg programma’s worden uitgevoerd en bijdragen tot de versnelde ontwikkeling van de Limburgse speerpuntsectoren”, aldus gedeputeerde Vandeput. Daarbij zijn 13 Limburgse organisaties betrokken. Zij zullen activiteiten ontplooien rond bijvoorbeeld de verbetering van de diagnose van hart- en vaatziekten, het ondersteunen van kmo’s om innovaties door te voeren in tal van sectoren, de vermindering van CO2-uitstoot via verbeterde toepassingen voor de opwekking en opslag van hernieuwbare energie, en op het verbeteren van de biodiversiteit in fruitboomgaarden om bijensterfte tegen te gaan.

www.limburg-actueel.be

hits=291=