Business schools en NVAO vinden elkaar

In Berichten by robert

De NVAO heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met AACSB, de oudste branche- en accreditatieorganisatie voor business schools wereldwijd. Deze samenwerking gaat de accreditatie van beroeps- en branche-eisen stroomlijnen met accreditaties van de NVAO.

De samenwerking tussen beide organisaties betekent voor de Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijsinstellingen een stroomlijning van het accreditatieproces, leidend tot meer efficiëntie en een daadwerkelijke vermindering van de lastendruk in het hoger onderwijs. Alle visitatieprocessen en procedures die nodig zijn voor zowel de AACSB- als de NVAO-accreditatie kunnen nu in een keer worden verricht.  Deze zomer zal de NVAO een soortgelijke samenwerkingsovereenkomst tekenen met het Europees georiënteerde management development network EFMD.

In Nederland hebben ten minste 14 instellingen en een veelvoud van opleidingen baat bij de samenwerkingsafspraken tussen de NVAO, AACSB en EFMD. In Vlaanderen komen drie instellingen voor de afspraken in aanmerking. Prof. dr. Han van Dissel, decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA: “Voor de UvA betekent het dat we nu 20 opleidingen aan onze economie- en bedrijfskundefaculteit tegelijkertijd kunnen laten (her)accrediteren voor de aanstaande visitatieronde van AACSB en de NVAO. De accreditaties hadden anders allemaal twee keer moeten plaatsvinden. Dit scheelt ons enorm veel werk en dus tijd en geld. Dat zal ten goede komen aan hetgeen waar het allemaal om draait: onderwijs en onderzoek”.

www.scienceguide.nl

hits=286=