Diploma automatisch gelding in hele Benelux

In Berichten by robert

Een Belgisch universiteitsdiploma is binnenkort automatisch geldig in Nederland en Groot-Hertogdom Luxemburg. De drie Benelux-landen erkennen elkaars diploma’s in het hoger onderwijs dan zonder verdere procedures. De bevoegde ministers van de Benelux-landen ondertekenden in april het besluit. De afspraak moet nu nog worden omgezet in nationale wetten. Met het akkoord komen de landen tegemoet aan de tijdrovende en soms ook dure procedure om uw diploma in een ander Benelux-land erkend te krijgen.

De complexe procedure heeft tot gevolg dat het lastig is om over de grens te gaan werken. Het besluit moet er ook toe leiden dat grensoverschrijdende stages eenvoudiger worden. Het is de bedoeling dat de automatische erkenning in de toekomst voor alle EU-landen gaat gelden.

ANP

hits=311=