Vlaams-Nederlands feest, maar zonder commissie

In Berichten by robert

Een grensoverschrijdend feestjaar, dat zou 2015 worden. Nederland en Vlaanderen sloten twintig jaar geleden een prestigieus verdrag over culturele samenwerking en dat wordt dit jaar uitgebreid gevierd. Maar maandag kwam er een domper op de feestvreugde: de commissie die het culturele verdrag al jaren in concreet beleid moet omzetten, diende collectief ontslag in

‘We krijgen steeds minder opdrachten, de samenwerking met de beide overheden verloopt steeds stroever en de financiële ondersteuning komt steeds later’, zegt Onno Hoes (VVD), demissionair voorzitter van de commissie, die uit vijf Nederlanders en vijf Vlamingen bestaat. ‘Dat geeft aan dat de ministers ons niet meer helemaal serieus nemen, en dan zeg ik het nog heel netjes.’

Samenwerking
Het afgelopen jaar ging het niet om inhoud, maar bijna om het afstrepen van adviezen Onno Hoes, demissionair voorzitter van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland De Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN) is niet bekend bij het grote publiek, maar vormt een van de grote pijlers onder de culturele samenwerking in de Lage Landen. Officieel geeft de commissie advies aan Nederland en Vlaanderen – die immers dezelfde taal delen – over hoe ze beter kunnen samenwerken op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn.

In de praktijk sputterde de motor van CVN al jaren. De commissie mag gevraagd én ongevraagd advies geven, maar de Nederlandse en Vlaamse regering vroegen zelf steeds minder om advies, en schoven ongevraagd advies vaak terzijde. De afgelopen jaren werd het aantal vaste medewerkers en het budget van de commissie bovendien gehalveerd.

Afstrepen
‘Het afgelopen jaar ging het niet om inhoud, maar bijna om het afstrepen van adviezen’, aldus Onno Hoes, die maandag in Brussel een groep Vlaamse en Nederlandse parlementsleden van het ontslag van zijn commissie kwam inlichten. ‘Ik zeg het maar even in de openbaarheid: we respecteren onszelf iets te veel om daaraan mee te werken.’

Op het ontslag van de commissie is in de cultuurwereld gemengd gereageerd. Sommigen vrezen dat de culturele samenwerking erdoor in het gedrang kan komen, anderen menen dat er efficiëntere manieren zijn om de samenwerking vorm te geven. De Vlaamse regering liet weten samen met Nederland op zoek te gaan naar een modernere en flexibelere organisatie.

www.volkskrant.nl

hits=385=