Waarom ‘Gent kleurt Oranje’?

In Berichten by robert

Gent herdenkt het 200 jaar geleden opgericht Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

In 2011 was het honderd jaar geleden dat de Gentenaar Maurice Maeterlinck de Nobelprijs literatuur kreeg. Twee jaar later, in 2013, keek Gent terug op honderd jaar Wereldtentoonstelling, in 2014 sloten Britten en Amerikanen twee eeuwen terug hier hun “Vrede van Gent”. Telkens greep Gent die bijzondere gelegenheden aan om een groot feest op poten te zetten. Het ging daarbij nooit om een stedelijk initiatief alleen, hoewel de stad natuurlijk een ferme duit in het zakje deed, ook tal van inspiratievolle cultuurhuizen brachten hun ideeën en realisaties in. Zo werden die opeenvolgende themajaren iedere keer opnieuw een jaarvullend, bont festival, met een veelheid van knappe, vaak erg gevarieerde activiteiten. Er was voor iedereen wat, de cultuur met de grote C liep er hand in hand met fijnzinnig amusement.

Dit jaar is het weer prijs, want tweehonderd jaar geleden, in 1815, werd het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden opgericht. Op papier een schitterend idee en in de praktijk voor Gent een fantastische tijd, toen koning Willem I van Oranje-Nassau er alles aan deed om van onze stad een intellectueel, cultureel en economisch zwaargewicht te maken. Dat het na 15 jaar toch verkeerd liep, heeft merkwaardig genoeg met diezelfde koning Willem te maken. Maar daarom niet getreurd, er blijft reden tot feesten genoeg. Uit die “Hollandse” tijd houdt Gent een universiteit over en een zeekanaal, in die dagen bloeide de Gentse industrie als nooit te voren. We gaan ervoor, onder de slogan “Gent kleurt Oranje”!

Daarmee heeft Gent een fantastische aanleiding om er weer in te vliegen. We gaan het uiteraard over die geschiedenis hebben, in tentoonstellingen en publicaties. Maar wat we vooral centraal gaan zetten in de bijzondere relatie, die onze stad met Nederland is blijven overeind houden. We gaan kijken naar artistieke gelijkenissen en verschillen, naar de merkwaardige manier waarop ons beider werkelijkheid verstrengeld zit. En we gaan het natuurlijk leuk maken ook, met muziek, theater, poëzie, street-art en met alles wat wie dan ook kan bedenken. Want we nodigen uit. Wie een interessant, origineel of leuk initiatief heeft is bijzonder welkom, we passen die activiteiten maar al te graag in in het jaarprogramma. En waar nodig hebben we wat financiële steun klaar. Word samen met ons oranje.

www.gent.be

hits=425=