200 jaar Zeeuws-Vlaamse geschiedenis

In Berichten by robert

Bij de Heemkundig Kring West-Vlaanderen is, onder redactie van historici André Bauwens en Hans Krabbendam, de bundel Scharnierend Gewest verschenen. Hierin komt de geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen van 1814-2014 in meerdere facetten aan bod. De aanleiding voor deze publicatie is het tweehonderdjarig bestaan van de regio als deel van de provincie Zeeland.

Op 20 juli 1814 werd Zeeuws-Vlaanderen (in het verband van de vorming van het Koninkrijk der Nederlanden) officieel bij de provincie Zeeland gevoegd. Daarvoor was de regio ruim twee eeuwen als generaliteitsland door de Staten-Generaal bestuurd. Centraal in Scharnierend Gewest staat de reactie en het effect van deze staatkundige verandering. Trok Zeeuws-Vlaanderen vanaf 1814 meer naar het noorden of naar het zuiden toe? Hoe ontwikkelde de taal zich vanaf dat moment, en deden zich veranderingen voor op economisch, godsdienstig en cultureel gebied? De bundel bestaat uit negen artikelen, die overzichtelijk onderverdeeld zijn in drie thema’s: geografie en bestuur, voorts economie en ten slotte het thema taal, cultuur en godsdienst.

Sympathie voor de Belgische zaak
De bundel maakt voortdurend duidelijk dat Zeeuws-Vlaanderen een scharnierfunctie had tussen het huidige Belgische en Nederlandse gebied en vaak ook te kampen had met tegenstrijdige voorkeuren of bindingen.

http://historiek.net/

hits=426=